18. Feb
SARAJEVO
18. Feb
GRADAČAC
18. Feb
BIJELJINA
17. Feb
BOSANSKA GRADIŠKA
17. Feb
BUGOJNO
17. Feb
MOSTAR
17. Feb
SARAJEVO
17. Feb
STARO SARAJEVO
17. Feb
JAJCE
16. Feb
SARAJEVO
16. Feb
TRAVNIK
16. Feb
FOJNICA
15. Feb
SARAJEVO
15. Feb
SARAJEVO
15. Feb
LIVANJSKI KANTON
14. Feb
TUZLA