AFERE | Zakazan početak suđenja nakon obostrane tužbe

Mahmutović protiv KSBiH: Borba za pola miliona KM

E. JESENKOVIĆ
06.01.2018 16:30

Foto: Mahmutović: U igri stotine hiljada maraka

Trećeg aprila trebao bi početi sudski spor kakav se ne pamti u našoj državi, barem kad je sport u pitanju. 

Za taj dan u Sarajevu je, prema našim saznanjima, zakazano prvo ročište po obostranoj tužbi Haruna Mahmutovića i Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, koje su podnesene još krajem 2016. godine, a sada su objedinjene u jedan predmet.

Bivši generalni sekretar KSBiH tužio je Savez, zahtijevajući isplatu pola miliona maraka. Mahmutović se oslanja na klauzulu iz ugovora o radu (potpisan 5. oktobra 2010.), prema kojoj je, pored plaće, imao pravo i na naknadu u visini od 20 procenata od svakog sponzorskog ili donatorskog ugovora koji KSBiH sklopi s nekim pravnim subjektom.

Prekršen Statut

No, spomenuti ugovor već je izazvao kontroverze u javnosti s obzirom na to da je tadašnji predsjednik Upravnog odbora KSBiH Nihad Imamović izjavio da nije potpisao sporazum prema kojem bi neko imao pravo na ovoliki procent ne samo sponzorskih nego i donatorskih sredstava.

Saznajemo da je Imamović isto ponovio prije nekoliko mjeseci i Finansijskoj policiji Federacije BiH, koja je, prema nalogu Tužilaštva BiH, kontrolirala poslovanje Saveza.

Inspektori su prilikom kontrole utvrdili da je Imamović potpisivanjem prethodnog ugovora (12. juli 2010.) u svojstvu predsjednika Upravnog odbora, kojim je Mahmutović imenovan za vršioca dužnosti generalnog sekretara na period od tri mjeseca, prekršio Statut Saveza.

  • Bivši sekretar imao pravo i na procente od donacija
    Bivši sekretar imao pravo i na procente od donacija

Inspektori su, naime, primijetili ono što je promaklo svima - a to je da generalnog sekretara imenuje Skupština KSBiH, što u slučaju Mahmutovića nije ispoštovano.

Čak su utvrdili da je Imamović dužnost predsjednika Upravnog odbora, u skladu sa sistemom rotacije, trebao preuzeti tek 27. jula 2010., znači dvije sedmice nakon što je, kao predsjednik, stavio potpis na Mahmutovićev ugovor?!

Nalazi inspekcija

Košarkaški savez BiH se u kontratužbi oslanja na nalaze Finansijske policije i Porezne uprave FBiH, koji su utvrdili da je Mahmutoviću između 2012. i 2016. godine (posljednja isplata zabilježena je u aprilu 2016., nedugo zatim Mahmutović je odstupio s dužnosti) isplaćeno više od 185.000 KM po osnovu ugovora o djelu.

Inspektori su u svom izvještaju naveli da im prilikom kontrole nisu priložene vjerodostojne isprave koje bi bile osnov za navedene isplate (zaključeni ugovori o djelu, izvještaji o izvršenju ugovora o djelu...). Naloge za isplate potpisali su Harun Mahmutović i Hariz Bilić, administrator u KSBiH.

Stoga su inspektori Finansijske policije zaključili da je Harun Mahmutović, generalni sekretar KSBiH, potpisivanjem ugovora za isplate zaposleniku Harunu Mahmutoviću na ime ugovora o djelu, koji nisu prezentirani inspektorima, prekršio Statut KSBiH, odnosno član Statuta prema kojem “generalni sekretar brine o materijalno-finansijskim sredstvima Saveza i odgovoran je za njihovo zakonito i racionalno korištenje”.

Od Mahmutovića, koji je nedavno preuzeo dužnost predsjednika Košarkaškog kluba Bosna-Royal, KSBiH traži povrat 225.000 KM, ali saznajemo da će ovaj tužbeni zahtjev vjerovatno biti dopunjen pa bi i potraživanja Saveza mogla dostići približno pola miliona KM.

  • Dio uplata Mahmutoviću po ugovoru o djelu: Inspektorima nije priložen osnov za transakcije
    Dio uplata Mahmutoviću po ugovoru o djelu: Inspektorima nije priložen osnov za transakcije

Šta će reći Tužilaštvo

U ovaj slučaj mogla bi se umiješati i treća strana, odnosno Tužilaštvo BiH, prema čijem su nalogu sredinom 2016. inspektori počeli kontrolu poslovanja KSBiH. Tužilaštvo je ranije potvrdilo da je predmet u radu.

Podsjetimo, inspektori su utvrdili velika dugovanja KSBiH po osnovu neplaćenog poreza na plaće i doprinose i poreza na dodanu vrijednost (više od milion maraka).

Konstatirano je i da je Savez evidentirao troškove po osnovu ugovora o djelu, troškove goriva i druge troškove za koje ne postoji odogovarajuća dokumentacija.

NA VRH