KSBiH PODNIO ŽALBU NA PRESUDU

Poreznici i finansijski inspektori su utvrdili niz kršenja zakona i odredbi Saveza

Općinski sud odlučio da Košarkaški savez duguje Harunu Mahmutoviću više od 500.000 KM

Avaz.ba

KSBiH poduzeo odgovarajuće procedure

Foto: Arhiv


Košarkaški savez Bosne i Hercegovine oglasio se saopćenjem povodom prvostepene presude Općinskog suda u Sarajevu prema kojoj je KSBiH bivšem generalnom sekretaru Harunu Mahmutoviću dužan isplatiti više od pola miliona maraka dugovanja.

- Košarkaški savez Bosne i Hercegovine preduzeo je Zakonom propisane procedure. Putem opunomoćenih pravnih zastupnika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine podnio je žalbeni zahtjev (sa prijedlogom da se žalba sa cijelim spisom dostavi drugostepenom sudu, da se ukine navedena prvostepena presuda i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak ili preinači prvostepenu presudu shodno navodima iz žalbe) u propisanom vremenskom roku prema Kantonalnom Sudu u Sarajevu, kako je i navedeno u presudi – navode iz KSBiH.

U saopćenju se dodaje da je iz obrazloženja presude evidentno je da prvostepeni sud prilikom odlučivanja u dijelu protivtužbenog zahtjeva tuženog/protivtužitelja nije razmatrao svaki predloženi dokaz pojedinačno, tako ni u međusobnoj povezanosti sa ostalim provedenim dokazima i utvrđenim činjenicama u toku postupka.

Naredba Tužilaštva

- S tim u vezi, a obzirom na objave u medijima i drugim sredstvima informiranja, posebnom interesu javnosti vezano za konačan ishod navedenog pravnog postupka, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, potpuno transparentno i istinito, temeljem materijalnih dokaza želi informirati o slijedećem:

Odredbama člana 46. Statuta košarkaškog Saveza BiH, propisano je da generalni sekretar brine o materijalno finansijskim sredstvima saveza i odgovoran je za njihovo zakonito i racionalno trošenje.

Naime, 18.11.2016.godine, na osnovu odredaba člana 9. do 18. Zakona o Finansijskoj-Financiskoj policiji, izvršen je inspekcijski nadzor/kontrola finansijskog i deviznog poslovanja košarkaškog saveza BiH na osnovu Naredbe Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i Hercegovine od 18.11.2016.godine, a koja je upućena Finansijskoj policiji Federacije BiH – piše u saopćenju.

Iz KSBiH navode da je Finansijska policija u toku kontrole (kontrolisani period 2011-2016.godina), a prema zapisniku od 10. marta 2017., uočila prekršaje koji se odnose na kršenje odredbi Statuta KSBiH, Uredbe o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem, Zakona o finansijskom poslovanju, Zakona u unutrašnjem platnom prometu, Zakona o računovodstvu i reviziji... 

  • Mahmutović: Bivši generalni sekretar KSBiH

    Mahmutović: Bivši generalni sekretar KSBiH

    Foto: Arhiv


Utvrđeno je i niz drugih prekršajnih radnji koje se odnose na isplate nepostojećih autorskih ugovora zaposleniku – ugovora o djelu isplaćenih bez odobrenja Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH za koje nisu u cijelosti isplaćeni porezi i doprinosi u skladu sa Zakonom o računovodstvu kao i Zakonu o porezu na dohodak.

- Kontrola je obuhvatila i korištenje-podizanje novčanih sredstava u iznosu od 78.000 KM iz blagajne Košarkaškog saveza BiH, kao i korištenje Visa Business kartice za koju je utvrđeno u postupku kontrole da Košarkaški savez BiH ne posjeduje dokumentaciju/osnov nastanka troška.

Takođe je utvrđeno da za izvršena podizanja gotovine na ATM-bankomatima i POS terminalima putem Visa Business kartice Košarkaški Savez BiH nema pravdanje i pokrića nastalog troška.

Imamovićev iskaz

Kontrolom je ustanovljeno da je iz blagajne Košarkaškog saveza BiH bez postojanja vjerodostojne naredbodavne i pravdajuće dokumentacije, izvršeno plaćanje troška po osnovu DIZEL goriva u iznosu od 37.051,52 KM dok Košarkaški savez BiH posjeduje (posjedovao je) motorno vozilo čija vrsta goriva je BENZIN što je u suprotnosti odredbama člana 21. Stav 6. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federacije BiH. 

Sve gore navedeno utvrdila je i Porezna Uprava Federacije BiH zapisnikom od 16.01.2017.godine – piše u saopćenju KSBiH.

Iz Saveza napominju da je bivši predsjednik KSBiH Nihad Imamović u svom iskazu, a nakon izvršenog uvida u spornu odredbu Ugovora o radu sa tužiteljem (Ugovora o radu sa tužiteljem u kojem će biti dozvoljeno davanje procenta tužitelju tj. naknadu od 20 posto od svakog sponzorskog i donatorskog ugovora koji zaključi Košarkaški savez BiH sa trećim licima) jasno je istakao da je vidljivo da druga stranica Ugovora na kojoj se nalazi sporna odredba Ugovora nije ovjerena od strane tužitelja i tuženog, da on takav Ugovor sa spornom odredbom, nikada nije potpisao sa tužiteljem iako je i naveden kao potpisnik u ime tuženog na Ugovorima o radu zaključenim između parničnih stranaka, prenosi Fena.

Nepostojeći ugovor

Podsjetimo, u periodu od 2010. do 2016. dužnost generalnog sekretara obavljao je upravo Mahmutović, koji je po odlasku s funkcije tužio KSBiH, tražeći isplatu dugovanja nastalih po osnova spomenute klauzule u svom ugovoru o radu prema kojoj je on imao pravo na naknadu od 20 procenata za svaki sponzorski i donatorski ugovor koji sklopi KSBiH.

No, prilikom kontrole poreznici i inspektori su naveli da je Mahmutović sebi odobravao isplate (više od 185.000 KM) prema ugovoru o djelu, koji, međutim, nije postojao, a ne po ugovoru o radu.

Zbog toga je Porezna uprava izrekla Savezu obavezu plaćanja dodatnog poreza, dok je Finansijska policija konstatirala da je ovim radnjama Mahmutović prekršio odredbu Statuta KSBiH prema kojoj je generalni sektretar odgovoran za zakonito i racionalno korištenje materijalnih sredstava Saveza.

KSBiH navodi da je iz materijalnih dokaza provedenih u toku sudskog postupka nesporno utvrđeno da je tužitelj (Mahmutović) kao odgovorna osoba kod tuženog (KSBiH) vršio isplate prema trećim licima, pa i obaveze koje je tuženi morao ispunjavati prema državnim organima u Bosne i Hercegovine.

Također se dodaje da je odredbama Člana 81. i 89. ZOR-a jasno definisano da zaposlenik koji poslodavcu prouzrokuje štetu dužan je da tu štetu i nadoknaditi.

Više o temi Košarkaški savez BiH

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na