ODLUKE Upute Zavoda za javno zdravstvo

Preporuke vezane za treninge i sportsko-rekreativne aktivnosti

Ne preporučuje se korištenje tuševa

Avaz.ba
14.05.2020 23:36

Pojačane mjere dezinfekcije

Foto: Ilustracija

Nakon što je Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) donio odluke prema kojima su ponovo dozvoljene sportsko-rekaretivne kativnosti, a naravno u treninzi sportskih kolektiva, jasno je da će ipak biti potrebno poštovati određene mjere. Tako je Zavod za javno zdravstvo izdao preporuke (ZJZ), koji bi trebalo poštovati. Donosimo vam popis preporuka.

– Organizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti i treninga moguća je samo u objektima u kojima su osigurani svi uvjeti propisani važećim propisima, te u skladu s preporukama vezanim za epidemiju COVID -19. 

– Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl., što češće dezinficirati u toku dana. Zajedničke prostorije kao što su svlačionice i toaleti dezinficirati što češće, u zavisnosti od broja korisnika.

– Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

– Insistirati na čestom pranju i dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i korisnika/sportista. Na ulazima, i na više mjesta u objektu, u zavisnosti od površine prostora, postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, tako da bude dostupno uposlenicima i korisnicima.

– Na ulazima postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

– Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

– Sva individualna oprema za vježbanje se mora dezinficirati na početku radnog vremena i nakon korištenja svakog sportiste/rekreativca. Posebnu pažnju obratiti na rukohvate i druge površine koje se dodiruju prilikom upotrebe.

– Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sva vidljiva mjesta.

  • Donesene preporuke
    Donesene preporuke Foto: Ilustracija

– Ne preporučuje se korištenje tuševa u sklopu objekta.

– Strogo je zabranjeno pljuvanje prilikom treninga/vježbanja.

– Svi korisnici moraju imati vlastite boce za tekućinu koju koriste samo oni, kao i bilo kakve druge lične potrepštine.

– Preporučuje se održavanje treninga i rekreativnih aktivnosti na vanjskom prostoru.

– U zatvorenim prostorima preporučuje se osigurati što više površine po osobi, a najmanje 10-15m2.

– Udaljenost između osoba prilikom izvođenja individualnih vježbi ili vježbanja na spravama mora biti što veća, a najmanje dva metra. Prilikom ostalih aktivnosti, također treba osigurati udaljenost od 2 metra.

– Preporučuje se da se treninzi i rekreativne aktivnosti organizuju samo po principu unaprijed zakazanih termina, i da se vodi evidencija o prisustvu osoba.

– Zbog kontrole broja korisnika preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.

– Ukoliko u sklopu objekta postoje ugostiteljski objekti, treba se pridržavati preporuka datih za ugostiteljske objekte.

– U zajedničkim prostorima onemogućiti nepotrebno zadržavanje.

– Preporučuje se da uposlenici/treneri nose zaštitne maske preko usta i nosa za vrijeme rada.

– Uposlenici koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao, nego da se obrate svom ljekaru.

– Prilikom zakazivanja termina korisnika/sportistu pitati da li je u zadnjih par dana imao simptome COVID -19 (kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu). Osobama koje imaju ove simptome ne dopustiti pristup.

Komentari

NA VRH