BIVŠI PREDSJEDNIK PISAO UPRAVNOM ODBORU

Imamović: Presuda je sramna, Tužilaštvo je formiralo predmet protiv Haruna Mahmutovića

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine nekadašnjem generalnom sekretaru dužan isplatiti više od 500.000 KM

Avaz.ba

Imamović: Dao izjavu Finansijskoj policiji

Foto: Arhiv


Potpis Nihada Imamovića nalazi se na ugovoru o radu sa Harunom Mahmutovićem na osnovu kojeg je Općinski sud u Sarajevu donio odluku da je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine bivšem generalnom sekretaru dužan isplatiti više od 500.000 KM na ime dugovanja.

Mahmutović, koji je generalni sekretar KSBiH bio između 2011 i 2016. godine, imao je u svom ugovoru klauzulu prema kojoj mu pripada naknada od 20 procenata od svih spozorskih i donatorskih ugovora koje sklopi KSBiH. Imamović, u to vrijeme predsjednik Upravnog odbora Saveza, nakon ove presude uputio je pismo članovima Upravnog odbora KSBiH, a dostavio ga je i medijima.

Drugostepeni postupak

- Poštovani članovi Upravnog odbora KSBiH, trenutno se nalazim izvan Bosne i Hercegovine, ali sam preko sredstava informisanja upoznat sa gore navedenom sramnom presudom Općinskog Suda u Sarajevu. Pretpostavljam da će Upravni odbor u cilju zaštite interesa KSBiH donijeti odluku o pokretanju žalbenog postupka kod drugostepenog Suda.

Ovom sramnom presudom je okaljan i moj obraz kao dugogodišnjeg člana Upravnog odbora KSBiH i navodnog potpisnika spornog akta. Iz tog razloga molim Vas da mi sa mojim advokatom omogućite aktivno uključenje u izradi žalbe. Imam više razloga što od Vas ovo tražim. Prvo je što hoću da zaštitim svoj obraz koji je ovom presudom ukaljan – navodi Imamović.

Bivši predsjednik Saveza dodaje da u slučaju da ova presuda bude potvrđena postoji mnogo elemenata da KSBiH pokrene krivičnu prijavu protiv njega, jer dokument na kojem se bazira prvostepena presuda nije nikada usvojio Upravni odbor.

  • Mahmutović: Sudski spor

    Mahmutović: Sudski spor

    Foto: Arhiv


- Tražit ću da se preispitaju sve odluke Upravnog odbora u periodu od osam godina, koliko sam bio član Upravnog odbora KSBiH i utvrdi da nikada nisam ništa potpisao bez odluke Upravnog odbora. Predlažem da angažujete advokata koji će pored stručnosti posjedovati i moralne, objektivne i nepristrasne osobine te time štititi interes KSBiH – piše Imamović, koji u nastavku pisma otkriva još neke zanimljive činjenice.

- Ne znam da li ste upoznati da sam ja svojevremeno u svojstvu svjedoka preko tri sata davao izjavu u Finasijskoj policiji i da mi je tom prilikom prezentirano niz dokumenata koji su u koliziji sa odlukama Upravnog odbora, istog sadržaja, različitih datuma i različitih brojeva protokola koji nikada nisu zavedeni u knjizi Protokola.

Koliko sam ja upoznat, Finasijska policija je komplet tu dokumentaciju proslijedila Tužilaštvu Kantona Sarajevo i da je formiran predmet protiv Haruna Mahmutovića. Sa jedne strane imamo gore navedenu sramnu presudu u korist Haruna Mahmutovića, a sa druge strane postoji formiran predmet kod Tužilaštva sa dokumentima koji mogu poslužiti kao dokaz i argument za pobijanje presude – tvrdi Imamović.

Iznijeti argumente

On predlaže da se u drugostepenom postupku izvrši sučeljavanje njega i vještaka grafologa u prvostepenom postupku.

- U prvostepenom postupku nije saslušan niti jedan u to vrijeme aktuelni član Upravnog odbora, koji bi mogao potvrditi moju izjavu pred sudom. Takođe predlažem da prije sastavljanja žalbe advokat KSBiH obavi razgovor sa Dubravkom Barbarićem, bivšim generalnim sekretarom KSBiH, i advokatom Damirom Koldžom, koji imaju puno saznanja o ovom predmetu i argumenata, činjenica i materijalnih dokaza koji mogu da pobiju presudu u gore navedenom predmetu.

Pojedini novinari sredstava informisanja, koji su objavili presudu i obraćanje Haruna Mahmutovića, su imali priliku vidjeti dokumenta koja su bila u posjedu Finansijske policije i koja su proslijeđena Tužilaštvu i zgroženi su obrazloženjem presude, koja je zasnovana na paušalnim izjavama pojedinaca svjedoka tužitelja, a ne materijalnih dokaza i argumenata. Spreman sam se odazvati Vašem pozivu i na sjednici Upravnog odbora iznijeti argumente i materijalne dokaze za pobijanje presude – napisao je Imamović.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na